Συνέντευξη

Συνέντευξη σε εργοδότη

 1. Προκαταρκτικά

Η συνέντευξη είναι σημαντική μέθοδος αναζήτησης εργασίας. Συνήθως είναι η τελευταία συνάντηση πριν την κάλυψη μιας θέσης εργασίας. Μπορεί η συνέντευξη να είναι ενδιάμεσο στάδιο επιλογής προσωπικού, δηλαδή μπορεί να κληθεί ο άνεργος να δώσει περισσότερες από 1 συνεντεύξεις.

Κατά τη συνάντηση με τον εργοδότη δίνεται η εντύπωση του ατόμου που είναι υποψήφιο για τη θέση. Για δοθούν οι σωστές εντυπώσεις, το άτομο πρέπει να προσέξει την εμφάνιση και το περιεχόμενο όσων λέει.

Η προετοιμασία της εμφάνισης είναι σημαντική. Καλό είναι να αποφεύγονται υπερβολές και τα ρούχα να ταιριάζουν τόσο με τον υποψήφιο, όσο και με την περίσταση. Αν ο υποψήφιος δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα πολύ επίσημο ένδυμα καλό είναι να επιλέξει κάτι άλλο, σε ανάλογο ύφος.

Σχετικά με την προετοιμασία του περιεχομένου της συνέντευξης, είναι απαραίτητο το άτομο να έχει ήδη κάνει έναν απολογισμό των προσόντων του και των δεξιοτήτων που διαθέτει. Επίσης, είναι σημαντικό να δείξει ατομική συγκρότηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

 1. Ουσιαστικά σημεία της συνέντευξης
 • Προετοιμαστείτε πριν τη συνάντηση. Μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε για την επιχείρηση, οργάνωση, υπηρεσία στην οποία έχετε κληθεί για συνέντευξη. Μάθετε, στόχους, τομείς δραστηριότητας, όραμα, έργα και προγράμματα που υλοποιούνται από την επιχείρηση.
 • Εμφανιστείτε στον χώρο της συνέντευξης δέκα λεπτά νωρίτερα και σίγουρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση.
 • Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης καλό είναι να ξεκινήσετε με μια χειραψία, να προσέχετε τον τόνο της φωνής σας, να αποφεύγετε τις πολλές χειρονομίες και να διατηρείτε την οπτική επαφή με τους άλλους.
 • Δείξτε και εκφράστε σιγουριά και αυτοπεποίθηση για τον εαυτό σας. Ανάλογα με το κλίμα της συνέντευξης μπορείτε να δείξετε ενθουσιασμό και να προτείνετε νέες ιδέες.
 • Παρουσιάστε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσατε να ωφελήσετε την επιχείρηση. Η προετοιμασία και η πληροφόρηση για την επιχείρηση μπορεί σας κάνει να αναδείξετε νέα πεδία συνεργασίας.
 • Να είστε έτοιμοι/ες να παρουσιάστε τον εαυτό σας και τα δυνατά σημεία του βιογραφικού σας. Είναι σημαντικό να παρουσιάσετε τα επιτεύγματά σας και για αυτό προηγείται η προετοιμασία του εαυτού και ο απολογισμός προσόντων.
 • Χρήσιμο είναι να δείξετε ότι μπορείτε να αντεπεξέλθετε σε κρίσιμες στιγμές ή συνθήκες πίεσης. Είναι θετικό να είσαστε σε ετοιμότητα και να δημιουργήσετε κλίμα εμπιστοσύνης.
 • Είναι απαραίτητο να μη διακόπτετε τους άλλους, πριν είστε σίγουροι ότι τελείωσαν τη φράση τους.
 • Δείξτε ευελιξία και εκφράστε ικανότητα διαπραγμάτευσης. Αυτές οι ικανότητες είναι χρήσιμες και παραγνωρίζονται στις επαγγελματικές μας επαφές.
 • Δείξτε ότι πραγματικά σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας και η επιχείρηση.
 • Μπορείτε να εκφράσετε ερωτήσεις ή απορίες, ιδιαίτερα προς το τέλος της συνέντευξης ή/ και εφόσον σας ζητηθεί.
 1. Αναφορές
 • Γαλάζιος, Κ. & Σάννας, Δ. (2015). ‘Μέθοδοι αναζήτησης εργασίας, ΄Γ μέρος’. Αθήνα: ΕΚΠΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Ανακτήθηκε στις 16/10/2016 από http://www.ekpaine.gr/servicesdetcat.aspx?id=156
 • ΙΝΕ ΓΣΕΕ (χ.χ.). ‘Οδηγός αναζήτησης εργασίας, συνέντευξης επιλογής, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής’. ΙΝΕ ΓΣΕΕ Μεθοδολογία Συμβουλευτικών Παρεμβάσεων (ανέκδοτο υλικό).