Ιστοσελίδες

Ιστοσελίδες για την αναζήτηση εργασίας

  1. Προκαταρκτικά

Οι ιστοσελίδες που ακολουθούν, αφορούν την αναζήτηση εργασίας στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορείτε να αναζητήσετε αγγελίες ή προκηρύξεις και στην υπόλοιπη Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα φίλτρα αναζήτησης.

Αξιόλογη αποδελτίωση για θέσεις εργασίας και προκηρύξεις γίνεται από το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα περιλαμβάνονται και θέματα για την αναπηρία: http://career.duth.gr/ (ΑμεΑ).

  1. Αναζήτηση θέσεως εργασίας μέσω αγγελιών
  1. Αναζήτηση προκηρύξεων και προσκλήσεων
  1. Επίσημοι φορείς για θέματα εργασίας