Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

Για την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ υπάρχουν δυο τρόποι:

1ος τρόπος:  Με την έκδοση κλειδαρίθμου από τον ΟΑΕΔ

Για να αποκτήσει κάποιος κλειδάριθμό ΟΑΕΔ απαιτείται:

  1. η φυσική παρουσία του στο γραφείο του ΟΑΕΔ που υπάγεται,
  2. αστυνομική ταυτότητα,
  3. ΑΦΜ
  4. ΑΜΚΑ

ώστε να   προμηθευτεί το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη».

Με το έγγραφο αυτό θα σας δοθούν:

  1. Όνομα χρήστη
  2. Συνθηματικό
  3. Κλειδάριθμος

Κατά την πρώτη σας είσοδο στο σύστημα θα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που σας έχουν δοθεί από τον ΟΑΕΔ.

Έπειτα, θα σας ζητηθεί να αλλάξετε το συνθηματικό που σας δόθηκε από τον ΟΑΕΔ και αφού  αλλάξετε το συνθηματικό, το σύστημα θα σας ζητήσει να συνδεθείτε και πάλι με τα νέα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες που δίνονται από τον ΟΑΕΔ στη διεύθυνση http://prev.oaed.gr/images/GENIKA/BHMATAFYSIKWN_synt_v1.pdf

 

2ος τρόπος: Μέσω πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με τους κωδικούς του TAXISnet

(Σημείωση: Βασική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει κωδικούς στο TAXISnet και να είναι ήδη εγγεγραμμένος στο Μητρώο του ΟΑΕΔ. Ο τρόπος αυτός αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα)

Με αυτό τον τρόπο θα χρειαστούν:

  1. Όνομα χρήστη (του TAXISnet)
  2. Συνθηματικό (του TAXISnet)
  3. ΑΜΚΑ

Θα πρέπει να επισκεφτείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση: https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:LOGIN_DESKTOP:100083156795006  και να πατήσετε «Είσοδος Χρήστη στο Σύστημα»

Να  επιλέγετε την δεύτερη επιλογή που υπάρχει στην παραπάνω σελίδα η οποία αναφέρει:  «Εγγραφή στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ» και να πατήσετε στο «Είσοδος στη ΓΓΠΣ» 

Θα σας εμφανιστεί μια οθόνη στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς του TAXISnet. Μετά να εξουσιοδοτήσετε το σύστημα στην επιλογή που δίνετε και έπειτα να γράψετε το ΑΜΚΑ σας.

Θα ακολουθούσουν μια σειρά από άλλες ενέργειες που θα ζητούν να κάνετε αίτημα εγγραφής στο σύστημα, αποδοχή των όρων, μέχρι που θα δοθούν το όνομα χρήστη και το συνθηματικό, το οποίο θα αφορά αποκλειστικά την είσοδο σας από εδώ και στο εξής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Έπειτα, θα σας ζητηθεί να αλλάξετε το συνθηματικό που σας δόθηκε και αφού  αλλάξετε το συνθηματικό, το σύστημα θα σας ζητήσει να συνδεθείτε και πάλι με τα νέα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες που δίνονται από τον ΟΑΕΔ στη διεύθυνση http://prev.oaed.gr/images/banners/ggps.pdf