Βιογραφικό

Βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή

  1. Προκαταρκτικά

Το βιογραφικό σημείωμα είναι η “ταυτότητα” του ατόμου που αναζητά εργασία. Είναι απαραίτητο εργαλείο στη σταδιοδρομία και την εύρεση δουλειάς. Πρέπει να είναι σύντομο και περιεκτικό και να δίνει μέσα σε 2-3 λεπτά ανάγνωσης, τις βασικές πληροφορίες για τα προσόντα, τις εμπειρίες, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες που διαθέτετε.

Έτσι, είναι καλό, με λίγα λόγια να εκφράσετε με ξεκάθαρο τρόπο όσο περισσότερα μπορείτε για τον εαυτό σας και το εργασιακό και εκπαιδευτικό σας παρελθόν.

  1. Η συγγραφή του βιογραφικού

Το βιογραφικό χωρίζεται σε βασικές ενότητες: α) προσωπικές πληροφορίες, β) επαγγελματική εμπειρία, γ) εκπαίδευση, γ) κατάρτιση, δ) ξένες γλώσσες και γνώση Η/Υ, ε) άλλες δεξιότητες. Επίσης, μπορεί να προσθέσει κανείς την άδεια οδήγησης και τα ενδιαφέροντα. Ανάλογα με το είδος του βιογραφικού και το που απευθύνεται αυτό μπορείτε να αναφέρεται, συνέδρια, σεμινάρια και άλλα επιτεύγματα.

Κατά τη δημιουργία του βιογραφικού σημειώματος καλό είναι να δώσουμε έμφαση και σε ποιοτικά στοιχεία κι όχι μόνο στην ποσότητα και τη μεγάλη έκταση του. Είναι χρήσιμο να δείξετε επιλεκτικότητα και να αποφύγετε να ρισκάρετε.

Η δική μας ζωή γίνεται ουσιαστικά μια ζωή γεμάτη ρίσκο. Η κανονική βιογραφία γίνεται μια (φαινομενικά) επιλεγμένη βιογραφία, μια βιογραφία της διακινδύνευσης με την έννοια ότι όλα σχεδόν εξαρτώνται από αποφάσεις. (Τσιώλης, 2013: 24)

Είναι σημαντική η αποφασιστικότητα στη δημιουργία και τη χρήση του βιογραφικού, όμως θα πρέπει να αποφύγετε την παραποίηση των αληθινών στοιχείων, γιατί η αποκάλυψή τους μπορεί να σας στοιχίσει τη θέση εργασίας.

Μπορείτε να αναφερθείτε στις θέσεις εργασίας στις οποίες υπήρχαν ένσημα ή ένα τυπικό καθεστώς απασχόλησης-πρακτικής-εθελοντισμού που να μπορεί να αποδειχθεί. Φροντίστε να κάνετε μια καλή αξιολόγηση των εμπειριών σας και να μην παραλείπετε κάποιες χωρίς λόγο, ή επειδή της θεωρείτε ασήμαντες.

Η εικόνα του βιογραφικού πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή, τόσο ως προς την εκτύπωση, όσο και ως προς την αναγνωσιμότητα των κειμένων.

Το βιογραφικό τυπώνεται σε καθαρό χαρτί και πρέπει να είναι ευανάγνωστο και να δίνει καλή πρώτη γενική εικόνα.

Στο βιογραφικό σημείωμα δεν θα πρέπει να αναφέρετε αρνητικά σημεία ή ελλείψεις σας. Είναι  ένα έντυπο που  καθρεφτίζει εσάς, δίνοντας έμφαση στα επιτεύγματα και τις εμπειρίες σας και όχι σε αυτά που θα θέλατε να έχετε ή που θεωρείτε ότι σας λείπουν.

Ένας αποδεκτός τύπος βιογραφικού, που είναι μεταφρασμένος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το cv europass. Το συγκεκριμένο βιογραφικό μπορεί να δημιουργηθεί στην παρακάτω ιστοσελίδα, σε όλες της ευρωπαϊκές γλώσσες:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose

Εάν έχετε ήδη βιογραφικό σε μορφή europass, μπορείτε να το ανανεώσετε στην ιστοσελίδα:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv-esp/upload

  1. Η περίπτωση της συνοδευτικής επιστολής

Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα έγγραφο που αποστέλλεται ή δίνεται μαζί με το βιογραφικό. Είναι ένα σύντομο εργαλείο, που στοχεύει στο να κεντρίσει το ενδιαφέρον του μελλοντικού εργοδότη.

Καλό είναι να ξέρετε και να έχετε διερευνήσει την επιχείρηση στην οποία απευθύνεται η επιστολή. Αυτό διευκολύνει τη συγγραφή του γράμματος και την έμφαση που μπορεί να δοθεί σε συγκεκριμένα σημεία.

Η επιστολή αποτελείται από τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και του υποψηφίου, την ημερομηνία, την προσφώνηση (η οποία είναι καλό να γίνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο).

Στην πρώτη παράγραφο θα πρέπει να κάνετε γνωστό για ποια θέση ενδιαφέρεστε και πως βρήκατε την πληροφορία. Το κυρίως μέρος αποτελείται από 1-3 σύντομες παραγράφους. Εκεί συμπυκνώνετε τα προσόντα σας που ταιριάζουν στην εν λόγω θέση. Έτσι, μπορείτε να αναφερθείτε στην εμπειρία σας, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τις δεξιότητες, την προσωπικότητά σας, πάντα με βάση τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε. Τονίστε αυτά που θα θέλατε να δει ο εργοδότης στο βιογραφικό σας, με πολύ σύντομο τρόπο.

Στο τέλος ζητάτε μια συνάντηση με τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο και κλείνετε την επιστολή δίνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορούν να σας καλέσουν. Συνολικά η επιστολή δεν πρέπει να ξεπερνά τη 1 ή (το πολύ) 1 1/2 σελίδα.

Στο πρότυπο του europass μπορείτε να δημιουργήσετε τη συνοδευτική επιστολή στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cl/compose

  1. Αναφορές
  • ΙΝΕ ΓΣΕΕ (χ.χ.). ‘Οδηγός αναζήτησης εργασίας, συνέντευξης επιλογής, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής’. ΙΝΕ ΓΣΕΕ Μεθοδολογία Συμβουλευτικών Παρεμβάσεων (ανέκδοτο υλικό).
  • Πετράκης, Μ. & Σάννας, Δ. (2015). ‘Μέθοδοι αναζήτησης εργασίας, ΄Β μέρος’. Αθήνα: ΕΚΠΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Ανακτήθηκε στις 16/10/2016 από http://www.ekpaine.gr/servicesdetcat.aspx?id=155
  • Τσιώλης, Γ. (2013). Προς μια νέα ηθική της εργασίας;. Αθήνα: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.