2ο σεμινάριο του έργου Workability

2ο Σεμινάριο του ερευνητικού έργου WorkAbility:

Εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Ξενοδοχείο «Καψής», αίθουσα «Ιωάννα», Μοναστηρίου 18

Πρόγραμμα

14.00 Εγγραφές
14.20 Το έργο WorkAbility. Αντικείμενο και εξέλιξη του έργου

καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος (συντονιστής έργου), ΑΠΘ

14.40 Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και ο ρόλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

Παύλος Καζαντζίδης, διευθυντής Αναπτυξιακής Εταιρείας του ΕΕΘ

15.00 Εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία στην απασχόληση

Γεωργία Φύκα, Κοιν. Λειτουργός, M.A. Disability Studies
Προκόπης Ορφανός, Κοινωνιολόγος, Σύμβουλος απασχόλησης

15.20 Αξιολόγηση εθνικών πολιτικών απασχόλησης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020- Προκλήσεις και προτάσεις

Ελένη Στρατή, Κοινωνιολόγος, ANED Expert

15.40 Νέες Τεχνολογίες και Απασχόληση των Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες

Αλέξανδρος Μουρούζης, Εμπειρογνώμων Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας της ΕΣΑμεΑ

16.00 Διάλειμμα – καφές
16.20 Αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την απασχόληση των Ατόμων με Αναπηρία
Μάνος Αϊβαζέλης, Data analyst
Παναγιώτης Τσαλής, δρ. Πολ. Μηχανικός ΑΠΘ
16.40 Εργασιακή Ένταξη Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Συμβουλευτική Ομοτίμων
Μαρία Φωτιάδου, Οικονομολόγος-Απόφοιτη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠAMAK
17.00 Πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα στην εργασία μέσα από μια πρακτική ματιά
Αντώνης Ρέλλας, Σκηνοθέτης – ακτιβιστής με αναπηρία
17.20 Οι απόψεις των Συλλόγων των Ατόμων με Αναπηρία
17.50 Συμπεράσματα/ Συζήτηση

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ.