Στοιχεία επικοινωνίας

Transport Systems Research Group (AUTH)

ΑΠΘ – Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς
Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο εδρών 6ος όροφος,
Πανεπιστημιούπολη, 54124
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +302310995796,
E-mail: workability.auth@gmail.com
www.tsrg.gr